Motywy a miejsce zamieszkania respondentów

Godna odnotowania jest zależność motywu od rodzaju czasu wolnego, w którym podejmowana jest turystyka górska (rys. 10). Na podstawie opinii turystów wyjeżdżających w góry w ciągu tygodnia za wiodący można uznać motyw przyjemności wędrowania (66%), a dalej piękno gór (52%), zdrowie (38%), wypoczynek i zregenerowanie sił (34%) oraz chęć oderwania się od codzienności (32%). Tylko 18% respondentów wskazało motyw związany z realizacją potrzeby poznawania. Może to sugerować spostrzeżenie, że ta grupa turystów pojawia się w dokładnie poznanym już przez siebie terenie z nastawieniem na realizację innych potrzeb, z których możliwość wędrówki po górach (jako wartość sama w sobie) jest najważniejsza. Grupę turystów przyjeżdżających w góry w weekendy oraz podczas urlopów cechowała większa chęć poznania środowiska górskiego, przeżycia przygody ryzyka oraz wrażliwość na piękno gór, o czym świadczy wzrost o 10-12% wskaBadania pozwoliły także stwierdzić, że jednym z czynników mających wpływ na wybór motywu uprawiania pieszej turystyki górskiej jest ilość czasu, jaki przeznaczył respondent na wyjazd w góry (rys. 11). Teza ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku motywów prozdrowotnych, tj. chęci oderwania się od codzienności, wypoczynku i zregenerowania sił oraz zdrowia – liczba takich odpowiedzi systematycznie wzrastała wraz ze skracaniem przez turystów czasu wędrówek górskich. Największy ich przyrost odnotowano podczas wyjazdów jednodniowych – respondenci wskazali je na zbliżonym poziomie procentowym z motywem piękna gór oraz motywem przyjemności wędrowania.