Respondenci odwiedzający powiat kozienicki wg atrakcji turystycznych decydujących o ich przyjeździe

W badaniach poproszono również odwiedzających o zadeklarowanie, które z atrakcji turystycznych powiatu kozienickiego zamierzają zaliczyć lub już to uczynili podczas obecnego pobytu (respondent mógł udzielić na to pytanie wielu odpowiedzi). Największą liczbę wskazań odnotowano w przypadku Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Kozienickiej (82%). Rzeki i zbiorniki wodne stały się celem przyjazdu dla 70,7% turystów, a obiekty sportowo-rekreacyjne dla blisko 2/3 respondentów (65,3%). Stosunkowo dużą popularnością cieszą się także obiekty krajoznawcze, takie jak: Studzienki Pancerne (46%), Zespół Pałacowy z Parkiem w Kozienicach (40,7%), skansen bojowy w Mniszewie (29,3%), Sanktuarium Matki Boskiej w Wysokim Kole (28,7%), Opactwo Benedyktynów w Sieciechowie (24,7%), Rezerwat „Królewskie Źródło” (16,7%) oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach (10,7%). Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, tj. miejscowość letniskowa z zalewem w Garbatce-Letnisko oraz stadnina koni w Kozienicach, stanowiły miejsce odwiedzin odpowiednio dla 34 i 26% turystów (rys. 2). Opinie turystów odwiedzających powiat kozienicki na temat największych jego atrakcji turystycznych skonfrontowano z opiniami jego mieszkańców (mieszkańcy mogli udzielić maksymalnie trzech odpowiedzi). Ich analiza wykazała nieznaczne różnice w kolejności wybierania najważniejszych atrakcji turystycznych omawianego powiatu. Zdaniem mieszkańców największą atrakcją są obiekty sportowo- rekreacyjne (55,3%), a następnie Puszcza Kozienicka z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym (50%). Większą rangę mieszkańcy nadają także Zespołowi Pałacowemu z Parkiem, sytuując go na trzecim co do ważności miejscu wartym odwiedzenia (48%). Rzeki i zbiorniki wodne wraz z obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi (stadnina koni w Kozienicach oraz zalew w Garbatce-Letnisku) stanowią następne ważne z punktu widzenia mieszkańców atrakcje turystyczne powiatu.