Radar lotów esky

Doświadczenia wskazują, że nie należy organizować wycieczek powyżej 50 osób, uczestnicy zaś nie powinni różnić się wiekiem, zainteresowaniami i kondycją. Uczestników wycieczki dzieli się na zespoły nie przekraczające 10 osób. Należy sprawdzić, czy został dokładnie opracowany program w postaci zebranych wiadomości o możliwościach krajoznawczych terenu wycieczki, sformułowane tematy do pracy z uczniami, dobrze dobrane, zgrane […]