Zalecenia

Przed udaniem się na wędrówki należy ich uczestnikom przypomnieć regulaminy, regulujące całokształt życia na obozach wędrownych. Znajdują w nich odzwierciedlenie wszystkie przyjęte założenia programowe/ organizacyjne i gospodarcze. Ich znaczenie podnosi fakt, że w razie zaistnienia sporów są podstawą prawną do rozstrzygnięć. Duże znaczenie ma opracowanie regulaminów wędrówek zapewniających wszechstronność stosowania, pozbawionych zbędnych szczegółów, utrudniających działalność wychowawczą. Grupy wędrowne stanowią mikrospołeczności, które wymagają regulaminów w zakresie organizacji i kierowania. Regulaminy obozowe podajemy młodzieży w takiej formie, aby były przez nią przyjęte i uznane za własne.
Oto przykładowy regulamin obozu, który przytaczamy za A. Czarnowskim. „Udajemy się na wędrówkę. Jej celem jest czynny wypoczynek i poznanie kraju. Pamiętajmy, że dzień na obozie składa się z wielu drobnych spraw dotyczących każdego (każdej) z nas. Wędrować będziemy 14 dni. Udany i przyjemny przebieg wędrówki musi być naszą wspólną troską.