Propozycje turystów w zakresie wprowadzenia lub rozszerzenia oferty turystycznej powiatu kozienickiego

Szczegółowa analiza tych opinii w zależności od zmiennych, jakimi są wiek i wykształcenie turystów, wskazuje na ich zróżnicowanie. Osoby młode (15-24 lata), uczniowie szkół średnich i studenci jako propozycję rozszerzenia oferty turystycznej powiatu kozienickiego najczęściej wskazywali możliwość czynnego odpoczynku, tj. uprawiania sportów ekstremalnych, wspinania się na ściance wspinaczkowej, pobytu w parku rozrywki i rozgrywania paintbala. Turyści w wieku 25-54 lata proponowali głównie budowę ścieżek i wypożyczalni rowerowych, odbywanie rejsów statkiem po Wiśle, wczasy w siodle oraz spływy kajakowe. Budowę pola golfowego i rozwinięcie oferty w zakresie sztuki przetrwania postulowali głównie mężczyźni z wyższym wykształceniem w wieku 36-54 lata, którzy są przedsiębiorcami prywatnymi i pracownikami umysłowymi. Dla robotników w tym samym wieku największą atrakcją byłoby stworzenie im lepszych możliwości do uprawiania wędkarstwa i myślistwa. Propozycję budowy centrum urody wskazywały kobiety z wyższym wykształceniem w wieku 36-54 lata. Dla turystów powyżej 55 roku życia ofertą, która spełniłaby ich oczekiwania, byłoby częste organizowanie wycieczek autokarowych po okolicy (rys. 6).