Motel na wierzynka

Podporządkowane zostaje realizacji programu nauczania, planom SKKT i możliwościom organizacyjnym i finansowym rodziców oraz szkoły. Temu etapowi powinna towarzyszyć pełną świadomość celów, jakie mamy osiągnąć. Są one dla każdej wycieczki inne. Wynika to z charakteru poszczególnych przedmiotów nauczania oraz z różnych założeń wycieczek. Wycieczki, w czasie których uczniowie mają pogłębić i utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach, różnią się od tych, które występują w roli źródła wiedzy. Wycieczki pierwszego typu nakładają na uczestników obowiązek powtórzenia treści zdobytych na lekcjach, aby podczas zwiedzania mogli skonfrontować teoretyczną wiedzę z rzeczywistością i sprawdzić rozumienie pojęć, definicji, wzorów, reguł, twierdzeń, zasad, praw i teorii naukowych. Natomiast w drugim przypadku uczniowie koncentrują swą uwagę na możliwie wszechstronnym przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w wycieczce. Odmienny charakter mają wycieczki, których zasadniczym celem jest podsumowanie większej partii wiedzy. Odmienność wycieczek spowodowana jest różnorodnością tematyki i obiektów stanowiących przedmiot zainteresowania. W czasie zwiedzania zabytków architektury zwrócimy uwagę na technikę konstrukcji; będziemy uczyć młodzież odróżniania stylów budownictwa. Inne zadania będziemy realizować w czasie wycieczek na pola bitew, do PGR i zakładów przemysłowych.