Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, zwana także „Kwietniową” bądź „Wierzbną”, rozpoczyna Wielki Tydzień i cykl uroczystości związanych z Wielkanocą. Najpiękniejsze procesje odbywają się we wsi Łyse na Kurpiach, w Lipnicy Murowanej, w Nowym Sączu i wsiach sądeckich czy Tokami k. Myślenic. Turyści przyjeżdżają do wsi Łyse, aby zobaczyć „palmy kurpiowskie przypominające wysokie kwietne słupy na całej długości ozdobione zielenią i kolorowymi kwiatami z bibuły”, które osiągają od 2 do 6 metrów wysokości. Wysokość palmy w przeszłości miała przynieść właścicielowi długie życie, a jego potomstwu wysoki wzrost. Główną atrakcją przyciągającą odwiedzających jest konkurs na najładniejszą palmę. Pierwszy konkurs odbył się 31 marca 1969 roku. Organizatorem było Muzeum w Łomży i Szkoła Podstawowa w Łysych. Od pierwszego konkursu liczba palm systematycznie rosła – od 25 palm (1969 r.) do 191 palm (1971 r.), aż do 377 palm (1987 r.) W sumie przez okres 30 lat zgłoszono ponad 4 tysiące palm. W 1995 została wprowadzona kategoria zbiorowa, „aby zaktywizować dzieci i młodzież”. Jak cytuje Maria Samsel w protokole posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej palmy podczas I konkursu 31 marca 1969 znalazł się następujący zapis: „Pragniemy, aby życzenia badacza Kurpiowszczyzny doc. dr. Adama Chętnika spełniły się – i na Niedzielę Palmową zjeżdżały co roku do Łysych liczne rzesze turystów, by podziwiać piękne, olbrzymie puszczańskie palmy…”. Niedziela Palmowa jest okazją dla przyjezdnych do zapoznania się z twórczością Kurpiów; na licznych stanowiskach można kupić pisanki, palmy i inne ozdoby do domu. Dużym zainteresowaniem cieszą się także pokazy tańca i śpiewu. Niedziela Palmowa częściowo straciła swój religijny charakter i stała się głównie atrakcją turystyczną. Turyści przyjeżdżają, aby robić sobie zdjęcia na tle palm i zakupy na kiermaszu, pomijając często przeżycia duchowe. Niedziela Palmowa jest również wykorzystywana jako część oferty turystycznej przez touroperatorów. Stanowi przystanek dla turystów z Warszawy na drodze do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle.