Gazetka SKKT

Gazetka SKKT jest ważną formą przepływu informacji, komunikowania się, wymiany poglądów, kształtowania opinii, integrowania i organizowania życia społeczności młodych krajoznawców
turystów. Redagowanie gazetki stwarza wiele możliwości doskonalenia poznanych na lekcjach języka polskiego form dziennikarskich wypowiedzi, jak: wywiad prasowy, reportaż, recenzja, felieton, esej, wiadomość, kronika wydarzeń, sprawozdanie, artykuł (wstępny, redakcyjny, dyskusyjny, okolicznościowy, polemiczny, popularnonaukowy), list otwarty, komentarz, sylwetka, szkic portretowy, a także inne gatunki piśmiennictwa spotykanego w prasie (wiersze, opowiadania itd.). Gazetka staje się cenną i ciekawą formą działalności SKKT, gdy wyraża autentyczne zainteresowanie jej redaktorów i czytelników; przedstawia fakty za pomocą urozmaiconych form wypowiedzi dziennikarskich oraz własny stosunek do nich; zawiera nie tylko teksty, lecz także fotografie, rysunki, wykresy, a nawet eksponaty. Taka gazetka nie tylko mobilizuje wykonawców do ustawicznego zdobywania nowych wiadomości, ale również umożliwia wykorzystanie posiadanej wiedzy, rozwija inicjatywę, pomysłowość, uczy samodzielnego myślenia i twórczej działalności.