Właściwie redagowana gazetka powinna spełniać funkcję informacyjną

Znajomość tych funkcji jest pomocna we właściwym jej redagowaniu. W zależności od dominującej roli, jaką ma pełnić, gazetka może wystąpić jako: wisząca na ścianie, w gablocie czy na tablicy, stojąca w postaci graniastosłupa o trzech lub czterech bokach, wisząca u sufitu bryła geometryczna, którą czytelnik może dowolnie obracać, dwustronnie zapisana płachta umocowana w drewnianej oprawie z uchwytem, jak w bibliotekach, pisana ręcznie lub na maszynie na arkuszach papieru formatu A—4, w jednym i a W. Gust: Praca z czasopismem dziecięcym na lekcjach języka polskiego w kl. IV—VIII szkoły podstawowej. Poznań 1982; W. Gust: Gatunki dziennikarskie na lekcjach języka polskiego w zasadniczych szkołach zawodowych. Encyklopedia wiedzy o prasie. Najczęściej spotyka się gazetki ścienne umieszczone w stałym, dobrze widocznym miejscu, tak by zachęcały do przeczytania nie tylko członków SKKT, lecz całą społeczność uczniowską oraz te osoby, które odwiedzają szkołę. Trud zorganizowania i wydania gazetki, czuwania nad tym, by ukazywała się terminowo, podejmowała ważkie problemy, odpowiadała na postawione na jej łamach pytania, rozwiązywała pojawiające się problemy, powinien podjąć opiekun SKKT wraz z powołaną w tym celu sekcją wydawniczą. Z czasem sekcja ta przekształci się w zespół redakcyjny, który będzie kierować całokształtem spraw związanych z systematycznym ukazywaniem się gazetki.