Konkurs

Jest to forma indywidualnego łub zespołowego współzawodnictwa w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności z zakresu krajoznawstwa i turystyki. Konkurs rozwija refleks, ćwiczy myślenie. Dzięki zaangażowaniu emocjonalnemu uczestników przyczynia się do pogłębienia wiedzy o kraju, podejmowania działań dla środowiska. Zachęca do wykazania się Wiadomościami i umiejętnościami, wyzwala ambicje. Daje satysfakcję z osiągniętego sukcesu, a równocześnie uczy, jak z honorem przegrywać. Wszystko to hartuje, przygotowuje do przezwyciężania przeszkód. Wadą konkursu jest ograniczona liczba laureatów. Ze względu na charakter wyróżniamy konkursy: wiedzy, umiejętności, sprawdziany i kombinowane. W konkursie mogą brać udział osoby oraz kilkuosobowe zespoły (drużyny). Odpowiadają one na wcześniej przez organizatorów przygotowane pytania lub rozwiązują zadania. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów. Organizatorzy wcześniej podają do wiadomości zainteresowanych temat konkursu i jego regulamin. Konkurs jest imprezą publiczną. Przedmiotem konkursu może być sprawdzenie umiejętności praktycznych, sprawnościowych, technicznych, kulinarnych, krajoznawczo-turystycznych (orientacja w terenie, prawidłowe pakowanie plecaka, rozbijanie namiotu). Konkursy-sprawdziany dostarczają opiekunom SKKT obiektywnych informacji o stanie wiedzy lub umiejętności w wybranych dziedzinach krajoznawstwa. Dla członków SKKT stanowią dodatkowy bodziec do uzupełniania, pogłębiania i zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.