Motywy w zależności od stanu cywilnego respondentów

Poziom wykształcenia respondentów nie wpłynął w sposób znaczący na wybór najważniejszego powodu podejmowania wędrówek po górach, jakim było piękno gór, które robiło tak duże wrażenie, że średnio ponad 60% turystów pragnęło powrócić do tych miejsc, które ich zafascynowały i urzekły (rys. 5). Wybór pozostałych motywów przebiegał w zasadzie według pewnego schematu, wyłączając respondentów z wykształceniem zasadniczym (w kolejności były to: przyjemność wędrowania, chęć oderwania się od codzienności, potrzeba poznawania, wypoczynek i zregenerowanie sił, zdrowie oraz chęć przeżycia przygody i ryzyka). Analizując te dane, można dostrzec, że drugim co do ważności powodem wyjazdów w góry była chęć oderwania się od codzienności, a następnie podawane były motywy zdrowia oraz wypoczynku i zregenerowania sił. Dopiero na piątym miejscu wskazano przyjemność wędrówki, podczas gdy wśród respondentów z innym wykształceniem (podstawowym, średnim pomaturalnym i wyższym) powód ten znalazł się na drugim miejscu.