Wyniki badań

W analizie motywów w zależności od zmiennej, jaką jest płeć respondentów, można zauważyć pewną prawidłowość w kolejności ich wyboru oraz wielkościach procentowych czterech motywów: piękna gór (kobiety – 64,2%, mężczyźni – 62,8%), przyjemności wędrowania (46,3 i 48,1%), chęci oderwania się od codzienności (40,8 i 40,4%) oraz potrzeby poznawania (29,5 i 29,1%). Zróżnicowanie nastąpiło dopiero w kolejnych wybieranych motywach. Zauważalne jest, że kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają potrzebę wypoczynku i zregenerowania sił, z kolei u mężczyzn była zauważalna większa częstotliwość wyboru zdrowego wypoczynku połączonego z chęcią przeżycia przygody i ryzyka (rys. 3). W badanej grupie zaobserwowano także dysproporcje w wyborze motywów w zależności od stanu cywilnego respondentów (rys. 4). Okazało się, że osoby pozostające w związkach małżeńskich zwracały większą uwagę na realizację wyjazdów pod kątem zdrowotnym (39,3% badanych wskazało ten motyw jako trzeci) i wypoczynkowym (37,1% respondentów wskazało ten motyw na piątym miejscu), podczas gdy osoby stanu wolnego preferowały wyjazdy w celach poznawczych (31,1%) i emocjonalnych (24%). Najważniejszymi motywami uprawiania pieszej turystyki górskiej w badanej zbiorowości pozostawały wciąż piękno gór oraz przyjemność wędrowania.