System klasyfikacji obozów wędrownych

Jakkolwiek rozważania na temat obozów wędrownych mają już swoją literaturę, nie opracowano jednak zadowalających systemów ich klasyfikacji. Możemy je podzielić w zależności od sposobu pokonywania trasy na: piesze, kolarskie, kajakowe, żeglarskie i narciarskie. Przyjmując jako kryterium klasyfikacji rodzaje terenu, przez który przebiegają trasy, można mówić o wędrówkach nizinnych, górskich, wysokogórskich, wodnych. Ze względu na porę roku, w której organizuje się obozy wędrowne, mówimy o wędrówkach letnich i zimowych. Jeżeli przyjmiemy jako kryterium podziału miejsce organizacji noclegów, wyróżnimy obozy wędrowne korzystające ze schronisk (szkolnych, obiektów PTTK, harcerskich „hotelików pod namiotami” i obozowisk ZSP) i własnych namiotów, rozstawianych wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Warto zwrócić uwagę, że obozy wędrowne pod namiotami mają gorących zwolenników, gwarantują bowiem bliższy kontakt z przyrodą, większą swobodę, bardziej bezpośrednie stosunki towarzyskie i koleżeńskie, romantyzm. Przeciwnikom obozów wędrownych pod namiotami warto zwrócić uwagę na ich jeszcze jeden, dość istotny walor: są dużo tańsze od obozów wędrownych z noclegami w szkolnych schroniskach młodzieżowych i PTSM, a zwłaszcza PTTK.