Istota, rodzaje i cele obozów wędrownych

Obozy wędrowne dla młodzieży szkolnej są w swej istocie wycieczkami, tyle że organizowanymi w okresie wakacji letnich. Trwają z reguły dwa tygodnie. Ostatnio również organizuje się obozy wędrowne 7-dniowe. Do większości obiektów krajoznawczo-turystycznych można dotrzeć pieszo. Zetknięcie się z nimi jest niezbędne, jeśli chce się bliżej je poznać. Cena osobistego trudu, którą płacą uczestnicy wędrówek, pozwala długo o nich pamiętać. Potwierdza to znaną zasadę, że każda wartość zdobyta łatwo, szybko przemija, ulega zapomnieniu, zaś osiągnięta z wysiłkiem, staje się osobistym, trwałym dobrem. Trud pieszych obozów wędrownych jest równocześnie wartością usprawniającą zdrowie tych, którzy go ponoszą. Efekt można porównać do picia źródlanej wody po wielu godzinach marszu. Smakuje ona bardziej od tej, której dostarcza wodociąg. Piesze wędrówki wakacyjne kształtują wolę, wytrwałość i poczucie wartości. Obozy wędrowne są jedną z form turystyki kwalifikowanej. Dla jej rozwoju, poza bazą noclegową, istotne znaczenie ma sieć szlaków znakowanych (w Polsce jest ok. 15 000 km szlaków nizinnych i ok. 8000 km szlaków górskich) oraz system odznak turystyki kwalifikowanej.