Zasady udzielania pierwszej pomocy

Te zasady zostały dokładnie przedstawione w opracowaniach: T. Baszkiewicz ,,W. Lietz: Co robić?” Dlatego nie będziemy ich przedstawiać teraz w tym artykule ani na stronie. Odsyłamy do lektury: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wskazówki praktyczne. (Warszawa 1971); J. Ejmont: Poradnik PCK. (Warszawa 1970); W. Fibiger: Pierwsza pomoc. (Warszawa 1979); F. Smolarek, S. Spiewakiewicz: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. (Warszawa 1981), do których odsyłamy Czytelników. Udzielanie skutecznej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i zachorowaniach na wycieczkach i obozach wędrownych, z dala od osiedli, w lasach, nad jeziorami, w górach wymaga nie tylko dobrze przygotowanych ratowników, lecz także starannie wyposażonej i sukcesywnie uzupełnianej apteczki. Trzeba też wiedzieć, kiedy i w jaki sposób stosować zawarte w niej leki.Przykładowy zestaw leków, materiałów opatrunkowych, przyborów i narzędzi lekarskich, niezbędnych na wycieczkach i obozach wędrownych letnich, liczących 20 uczestników i 2 osoby kierownictwa. Apteczkę najlepiej nosić w specjalnej torbie sanitarnej. Szynę Kramera (lekka, druciana drabinka służąca do unieruchomienia złamanych kończyn), jeśli nie mieści się w apteczce, można nosić osobno w plecaku, zawsze w tym samym. Do apteczki powinny mieć dostęp tylko osoby zdrowe (najlepiej po odbyciu szkolenia PCK drugiego stopnia) i upoważnione przez kierowników.