Analiza wyników

Rajd to planowa wędrówka co najmniej kilku grup turystycznych po określonym terenie, w trakcie której cały zespół realizuje zaplanowane zadanie, wyszczególnione w regulaminie rajdu (Łobożewicz 1996). W Polanowie opracowany został program popularyzacji rajdów zaakceptowany do wdrożenia przez Radę Pedagogiczną. Rajdy oparte na współzawodnictwie międzyklasowym okazały się niezwykle atrakcyjne. W organizację rajdów zaangażowani byli wszyscy nauczyciele, a pomocni okazali się również rodzice. Dużą rolę odegrało Nadleśnictwo w Polanowie i Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Nadleśnictwo pomocne było przy wytyczaniu trasy marszowej, zabezpieczało poszczególne punkty na trasie, rozwiozło nauczycieli na punkty kontrolne, a po zakończonym rajdzie zajęło się ich likwidacją. Straż leśna odpowiedzialna była za przygotowanie i pilnowanie ogniska. Rajdy odbywały się pod opieką nauczycieli i rodziców. Połączone zostały z nauką, zabawą i czynnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Zgodnie z zasadami przygotowanie rajdu następuje w kilku fazach (Łobo- żewicz 1996). Są to: faza entuzjazmu (mamy pomysł i robimy rajd); w analizowanym przykładzie pomysł pochodził od opiekunki Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego; faza cierpliwości (przygotowanie rajdu); ustalono grupę organizatorów ze strony nauczycieli-entuzjastów oraz uczniowskich aktywistów SKTK, ustalono liczbę tras i obsadzono je odpowiednimi osobami dorosłymi, wyznaczono osoby do przygotowania konkursów, sformułowano warunki regulaminowe, wybrano teren atrakcyjny krajoznawczo (przy współudziale Nadleśnictwa Polanowo), przyjęto nazwę rajdu;
faza wytrwałości (żmudne organizowanie rajdu); dokonano rekonesansu w terenie wspólnie z osobami z Nadleśnictwa i ustalono punkty startu, mety, przygotowano materiały propagandowe (dyplomy, pamiątki, ogłoszenia, opisy tras); faza wytrzymałości (czynności obsługi rajdu); rozstawienie odpowiedzialnych osób na trasie, przekazanie opisów tras i zadań regulaminowych;
faza biurokracji: podsumowanie, wręczenie dyplomów, rozliczenie rajdu i pisanie sprawozdań.