Opisy tras

Wartościową formą przygotowania i utrwalenia programów wycieczek, a zwłaszcza obozów, jest sporządzanie opisów ich tras wzbogaconych ilustracjami w formie szkiców, rysunków, zdjąć. Najlepiej rozpocząć je od tras krótszych, np. weekendowych. Do opisów tras najbardziej przydatne są karty grubego papieru lub brystolu formatu A—4, które wkładamy do odpowiedniej teczki. Rozwiązanie to umożliwia uzupełnianie kart lub ich zmianę. Jest to niezbędne w trakcie aktualizowania opisu. W miarę zdobywania doświadczeń w przedstawianiu walorów krajoznawczych tras wycieczek weekendowych, sięgamy do opisu szlaków dwutygodniowych wędrówek wakacyjnych. Na stronie tytułowej opisu podajemy nazwę trasy wędrówki i jej rodzaj. Przykładowo: „Z Bielska po Krynicę przez Beskid Mały, Pasmo Babiej Góry, Beskid Średni, Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki”, obóz wędrowny. Obok umieszczamy dane techniczne (czas trwania wędrówki w dniach), liczbę kilometrów do przebycia (pieszo oraz PKS lub PKP), najważniejsze miejscowości, szczyty (wysokość w m), dłuższe wędrówki w podziale na poszczególne dni (etapy). U dołu karty podaje się informację o autorach opisu i datę jego wykonania.