Próbki załączone do notatek są doskonałą ilustracją procesu technologicznego

Zbieramy jedynie te, które są przydatne w nauce, i tylko w niezbędnych ilościach. Uczestników wycieczek do zakładów pracy obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu zwiedzania przedsiębiorstw, którego postanowienia muszą być znane uczniom wcześniej. Wymaga on: zdyscyplinowania, uprzejmości wobec kolegów i pracowników zakładów, czuwania nad bezpieczeństwem kolegów i własnym, czynnego realizowania planów wycieczek, przechodzenia przez kolejne hale produkcyjne w ustalonych grupach, niezabierania próbek bez zezwolenia przewodników wycieczek, posiadania wskazanych przez nauczycieli przyborów: ołówka, długopisu, stopera, śruby mikrometrycznej, suwmiarki itd. Liczne zespoły uczniowskie należy dzielić na mniejsze grupy; ułatwia to słuchanie objaśnień przewodników, obserwację maszyn i urządzeń.
Do znacznego usprawnienia wycieczek przyczynia się podział zadań między uczestników’. Duże usługi oddają tu uczniowie Występujący w rolach: poszukiwaczy, odkrywców, użytkowników wiedzy, specjalistów, fachowców i asystentów.