Etap organizacji

Ustalenie, co i w jakiej kolejności uczniowie będą poznawać i jakie wykonają czynności w trakcie wycieczek do zakładów pracy to kolejny etap ich organizacji. Sprowadza się on do wykonania przez uczniów wielu zadań. Najważniejsze z nich to: przygotowanie lekcji szkolnych łub utrwalenie zdobytej wiedzy, dostarczenie materiału do nauki w klasie, stworzenie okazji wyrobienia ogólnego poglądu na całość procesu technologicznego. Zadania te można stosunkowo łatwo osiągnąć, jeżeli młodzież w czasie wycieczek • posługuje się opisem, rysunkiem, fotografią i zbiera próbki. Opis najczęściej dotyczy zagadnień związanych z proceseim technologicznym i działaniem poszczególnych maszyn i mechanizmów; wchodzi w skład notatek zawodowych. Rysunki stanowią ważne elementy obserwacji uczniów, ułatwiają postrzeganie szczegółów. Rysunki technologiczne i kinematyczne można robić w czasie krótkich przerw w zwiedzaniu. Ograniczamy je do tych maszyn, których brak w warsztacie szkolnym. Cenny materiał dokumentacyjny stanowią fotografie wykonane za zgodą kierownictwa zakładu pracy na poszczególnych jego stanowiskach. Warto się nimi posłużyć do ukazania: usytuowania zakładu w terenie, charakterystycznych fragmentów obiektu, urządzeń, maszyn, ludzi przy pracy.