Zasady współżycia w warunkach obozowych

 1. Miejsce noclegowe przydziela kwatermistrz obozu w porozumieniu z kierownikiem schroniska. Do obowiązków uczestników należy słanie łóżek i składanie pościeli.
 2. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania zasad obowiązujących w schroniskach turystycznych.
 3. W lokalach publicznych, restauracjach, środkach lokomocji zachowują się kulturalnie.
 4. Starają się być przykładem dla innych turystów:
 5. szanują przyrodę, zabytki i pracę ludzką,
 6. pozdrawiają napotkanych na trasie turystów, w razie potrzeby udzielają im pomocy.”
 7. R. Harajda słusznie dowodzi, że regulaminy obozów nie powinny mieć charakteru nakazów, lecz formę zaleceń i zachęceń. Oto przykład, takiego regulaminu.
 8. „Przed nami wspólna wędrówka. Abyśmy mogli mile wspominać wspólnie spędzony czas, zobowiązujemy się przestrzegać poniższych wskazówek.
 9. Staramy się wiele rzeczy poznać, a przy tym dobrze wypocząć.
 10. Rozumiemy się wzajemnie i razem dążymy do tego, aby nam i z nami było dobrze.
 11. Na napotkane trudności nie narzekamy, ale wspólnie je przezwyciężamy.
 12. Przyroda jest naszym sprzymierzeńcem, zatem szanujemy ją.
 13. Przez cały czas trwania obozu towarzyszy nam dobry humor i piosenka.
 14. Nasi przełożeni są za nas odpowiedzialni, szanujmy ich zdanie.”

Zasady współżycia w warunkach obozowych w najbardziej syntetyczny sposób ujmuje „Karta Turysty”. Jej hasła powinny być znane i honorowane przez wszystkich obywateli naszego kraju, zwłaszcza wychowawców młodego pokolenia, działaczy szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego, organizatorów wycieczek, kolonii i obozów. „Karta Turysty” powinna stać się oficjalnym kodeksem wszystkich krajoznawców i turystów.