„Dni gotowości”

Całość prac przygotowawczych do wakacyjnych wędrówek zostaje podsumowana w czasie tzw. dni gotowości, organizowanych w końcu maja i w połowie czerwca. W czasie ich trwania należy sprawdzić to wszystko, co było robione w okresie przygotowawczym. Ten etap organizacji znajduje się niejako na pograniczu prac dotyczących przygotowywania i przeprowadzania wędrówek. Zawiera elementy każdego z nich. Każdy dzień pobytu na obozie trzeba rozpoczynać wcześnie, by uniknąć upałów i zapewnić czas na obserwację, notatki, przygotowanie posiłków, wędrówkę, odpoczynek, podziwianie widoków, ćwiczenia, gry i zabawy terenowe oraz ogniska ze śpiewem, muzyką, poezją, folklorem i gawędą. Pracowity dzień na obozie kończy się podsumowaniem. Dokonuje go przewodniczący rady obozu wspólnie z kronikarzem, wskazując na rezultaty i niedociągnięcia. Podsumowania odbywają się najczęściej w formie gawędy.