Stropodach odpowietrzany

Jeżeli przygotowania do wycieczek oparte zostaną na zaufaniu, szczerości, serdeczności, wzajemnej życzliwości i pomocy, wówczas cele i zadania tej formy pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności krajoznawczo-turystycznej zostaną w pełni zrealizowane. Z tych względów zwracamy baczną uwagę na przygotowanie uczestników do kulturalnego i harmonijnego współżycia i współdziałania w czasie wycieczek. Chodzi o wdrożenie do dyscypliny życia zbiorowego. Odgrywają w nim istotną rolę takie cechy, jak: punktualność, odpowiedzialność, solidarność, inicjatywa, rzetelność, ofiarność i poświęcenie. Podczas przygotowań do wycieczek uczymy piosenek, gier i zabaw towarzyskich. Wiążą się one z rekreacyjną funkcją krajoznawstwa i turystyki. Umiejętność bawienia się sprzyja powstawaniu tak ważnej dla wycieczek „atmosfery radości, spontaniczności reakcji, naturalności, wzajemnej życzliwości, pogody ducha i towarzyskiej euforii”.