Kakkos bay itaka

Składa się na to ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży, konieczność rozwiązywania wielu trudnych problemów (dotyczących komunikacji, noclegów i wyżywienia). Nakłada to na organizatorów wiele dodatkowych obowiązków. W tych warunkach znaczny odsetek rodziców nie zezwala swoim dzieciom na udział w wycieczkach, a spora część nauczycieli woli prowadzić zajęcia szkolne w sposób konwencjonalny. Przygotowaniem wycieczek powinny zająć się zespoły uczniowskie, w których nauczyciele zachowują funkcje kierownicze i doradcze. Praca z młodzieżą jest najistotniejszym z punktu wychowawczego elementem przygotowywania do wycieczek. Ze względu na rozmiar i złożony charakter należy ją rozpocząć na kilka miesięcy przed wyruszeniem na wycieczkę. Obejmuje ona zaznajomienie się z terenem wycieczki. Korzystamy w tym celu z map, przewodników krajoznawczo-turystycznych, literatury pięknej, obrazów historycznych, znaczków, kart pocztowych, legend, podań ludowych, przezroczy i filmów, współpracujemy z nauczycielami pokrewnych przedmiotów i rodzicami.