Duma z posiadania odznaki

Posiadanie odznaki jest dla młodzieży, zwłaszcza z szeregów SKKT, dowodem uznania dla jej zaangażowania w sprawy krajoznawstwa i turystyki, pokonania trudności w terenie, zdobycia wiedzy o ojczystym kraju. Posiadanie niektórych odznak umożliwia również osiąganie uprawnień kadrowych PTTK (młodzieżowego organizatora turystyki). PTTK dysponuje 16 odznakami, turystyki kwalifikowanej, 6 ogólnopolskimi odznakami krajoznawczymi, 59 regionalnymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi. Ich dostępność przedstawia się następująco:
bez ograniczeń wieku:

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza,
Odznaka Imprez na Orientację,
„Szlakiem Chwały Oręża Polskiego”;
od 7 lat:
Kolarska Odznaka Turystyczna;
poniżej 10 lat:
„Siedmiomilowe buty”,
Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik”;
od 10 lat: Odznaka Turystyki Pieszej,
Turystyczna Odznaka Kajakowa,
Żeglarska Odznaka Turystyczna;
od 12 lat:
Górska Odznaka Turystyczna,
Nizinna Odznaka Narciarska,
Odznaka Turysty Motorowego (dla pasażera),
Odznaka Krajoznawcza;
od 14 lat:
Górska Odznaka Narciarska,
Odznaka Fotografa Krajoznawcy;
od 16 lat:
Motorowa Odznaka Turystyczna,
Turystyczna Odznaka Podwodna.