Materiał i metoda

W badaniach przeprowadzonych wiosną 2002 roku zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety. Udział w nich wzięły dzieci i młodzież losowo wybranych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu południowego Podlasia. Materiał zebrany tą drogą zawiera łącznie wypowiedzi 425 uczniów i uczennic wyłonionych na podstawie systematycznego doboru losowego. Wyniki badań Z przeprowadzonych badań wynika, iż respondenci najchętniej czas wolny przeznaczaliby na jazdę rowerem (47,5%). Na kolejnych pozycjach znalazły się spotkania z przyjaciółmi, wyjścia do dyskoteki i do kina. Niżej zanotowano takie formy aktywności ruchowej jak gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz spacery. Wycieczki krajoznawcze, pomimo tak wielu walorów, nie są dorrjeną badanych z tego regionu. Zaledwie 18,8% zadeklarowało chęć uczestnictwa w tej formie turystyki. Jeszcze mniejszym powodzeniem w strukturze czasu wolnego cieszyły się takie zajęcia jak czytanie książek i czasopism. Najmniej, tylko 5,2% badanych wybrało pracę na działce czy w ogródku (tabela 1).