Sporządzamy harmonogram

Po przedyskutowaniu scenariusza wystawy i wniesieniu do niego niezbędnych uzupełnień i poprawek, sporządzamy harmonogram. Zawiera on rozstrzygnięcie kwestii: kto, kiedy i gdzie Jostarczy niezbędnych materiałów, wykona opracowania, fotografie, rysunki, elementy dekoracyjne, napisy, plansze, instalacje świetlne. Jeżeli zachodzi potrzeba, zapraszamy do współpracy grafików, plastyków, nauczycieli polonistów (w celu przejrzenia tekstów). Aby ekspozycja spełniła należycie swoje funkcje, musi być przejrzysta, komunikatywna i kształcąca. Musimy zadbać o to, aby na wystawie nie znalazło się zbyt wiele materiałów, by napisy, zdjęcia i rysunki były czytelne.(Umieszczamy i oświetlamy je tak, by zapewnić zwiedzającym najlepszy odbiór. Dbamy o to, żeby temat wystawy został w niej w sposób logiczny i poglądowy rozwinięty, a myśli, które wymagają większej uwagi zwiedzających, zostały uwypuklone. Troszczymy się o to, aby całość była ciekawa, efektowna, urozmaicona. Dlatego też zamiast konwencjonalnego szablonu stosuje się zróżnicowany układ plansz i eksponatów, barwne pola i elementy dekoracyjne, specjalne oświetlenie. Rozmieszczenie eksponatów jest prawidłowe wówczas, gdy zostanie odpowiednio wkomponowane pod względem wielkości, kształtu i koloru w całość wystawy. Trzeba zwrócić należytą uwagę na jakość fotografii, rysunków, krój liter i uzupełniających elementów dekoracyjnych. Obowiązuje powściągliwość w oprawie plastycznej. Jej dewizą są proste i symboliczne ozdoby. Integralną częścią wystawy są podpisy. Najlepsze z nich to te, które podają rzetelne informacje w formie zwięzłej i czytelnej.