Sangos górki wielkie

Jeżeli przygotowania wykonano starannie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, wówczas nie powinno być kłopotów z przeprowadzeniem wycieczki. Metodyka przeprowadzania wycieczek w dużym stopniu pokrywa się z metodyką przeprowadzania obozów wędrownych. Elementami wiążącymi wszystkie poczynania na wycieczkach są ich programy. Podają one przebieg trasy, informacje: co, kiedy i o której godzinie będzie się robić. Przykłady wycieczek pieszych weekendowych, łączących wiedzę z różnych przedmiotów, można zaczerpnąć z artykułów K Denka: Wycieczki weekendowe niezastąpioną formą pełniejszego wypoczynku i poznawania kraju („Szkoła Zawodowa” 1985, nr 4), Program wycieczki i jego realizacja („Ruch Pedagogiczny” 1986, nr 3). Trasa pierwszej z nich wiedzie przez najbliższe okolice Poznania (Zaniemyśl — Kórnik — Rogalin), a drugiej — przez środkową część Szlaku Piastowskiego. Natomiast program kolejnej wycieczki kompleksowej z elementami turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej) „Z Poznania w Góry Świętokrzyskie” został zamieszczony w książce K. Denka: Poradnik dla organizatorów wycieczek szkolnych.