Bariera ekonomiczna

Trzecią wymienianą przez Polaków barierą uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej jest bariera ekonomiczna – wymieniło ją 18% badanych. Najwięcej z nich pochodzi z dużych miast – 23%, następnie ze wsi – 18% oraz z miast do 100 tys. mieszkańców – 14%. Bariera ta różnicuje istotnie kobiety – 20% i mężczyzn – 16%. Co ciekawe, tendencję malejącą w występowaniu tej bariery można jedynie zaobserwować w populacji męskiej: od 19% wśród najmłodszych, poprzez 15% w II grupie, do 14% w grupie III. Poza tym nie wykryto zróżnicowań frakcji ze względu na miejsce zamieszkania oraz wiek w związku z miejscem zamieszkania. Inaczej wygląda sytuacja wśród badanych pań. Tendencja wprawdzie jest również malejąca: od 27% wśród najmłodszych badanych pań, poprzez 20% z grupy II, do 15% z grupy III, ale różnice zaznaczają się również ze względu na miejsce zamieszkania. I tak młode kobiety z dużych miast najczęściej deklarują barierę ekonomiczną – 39%, nieco rzadziej panie ze wsi – 35%, a już zupełnie zaskakujący jest wskaźnik tej bariery wśród mieszkanek mniejszych miast, wynosi zaledwie 1%. W II grupie wiekowej miejsce zamieszkania także różnicuje występowanie tej bariery. Najczęściej zgłaszają ją znowu panie z dużych miast – 31%, następnie ze wsi – 17% i miast do 100 tys. – 16%. Grupa najstarsza jest również zróżnicowana pod względem występowania bariery ekonomicznej. Znowu zaznaczają ją najczęściej mieszkanki dużych miast – 25%. następnie mieszkanki miast do 100 tys. – 15% oraz wsi – 8%.