Pensjonat arnika karpacz

Warto pamiętać, że w myśl Zarządzenia nr 26 przewodniczącego GKKFiT z 30 IV 1968 r. w sprawie wykonywania funkcji przewodnika turystycznego (Dz. Urz. GKKFiT 1968, nr 3, poz. 10) prawo oprowadzania wycieczek po: Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Kaliszu, Katowicach, Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Lublinie, Łańcucie, Łodzi, Malborku, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu, Sopocie, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zamościu oraz w strefie 20 km od tych miast przysługuje wyłącznie przewodnikom miejskim PTTK. Po Białymstoku, Częstochowie, Gnieźnie, Kaliszu, Kazimierzu Dolnym, Łańcucie, Opolu, Płocku, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie, Zamościu mogą również oprowadzać przewodnicy terenowi lub przewodnicy po trasach krajowych, według posiadanych uprawnień na odpowiednie rejony kraju. Wycieczki wymagają ponoszenia kosztów, związanych z przejazdami, wyżywieniem, noclegami, biletami wstępu. Kosztorysy wycieczek powinny być opracowane przez kierowników wspólnie z uczestnikami oraz przedstawicielami komitetów rodzicielskich i zatwierdzone przez dyrekcje szkół. Poszczególne wpływy należy odnotować i potwierdzić na formularzach „kasa przyjmie”.