Warto przeprowadzić plebiscyt

Aby lepiej poznać zainteresowania i potrzeby uczestników, umożliwić im współtworzenie programów wakacyjnych wędrówek. Podjęcie decyzji: dokąd się wybrać na obozy wędrowne, ułatwia cykl vademeków turystycznych po województwach, liczne przewodniki krajoznawczo-turystyczne oraz mapy turystyczne wraz z opisami krajoznawczymi różnych zakątków kraju. Należy się zastanowić, czy wędrówka odbędzie się tylko szlakami znakowanymi, czy też warto spróbować zabawić się w odkrywców i poszukiwaczy dróg nie przetartych przez poprzedników; czy oprzeć wędrówki o system schronisk, bacówek, stanic wodnych i stacji turystycznych PTTK, szkolnych schronisk młodzieżowych, harcerskich hotelików pod namiotami, baz noclegowych ZSP lub własnych namiotów. Następnym etapem jest właściwe przygotowanie do wędrówki. Rozpoczyna je gromadzenie literatury krajoznawczo-turystycznej i map dotyczących regionu wędrówek braz bardzo staranne opracowanie trasy podzielonej na dzienne odcinki (marszruty). Marszruta jest zestawieniem elementów przestrzennych (kilome- trażu) i czasowych planowanych wędrówek. Ustala się ją w oparciu o odpowiednie mapy, literaturę krajoznawczo-turystyczną oraz praktyczną wiedzę kierowników 0 odwiedzanym regionie.