Wiele złożonych i trudnych zagadnień programu nauczania

Uczniowie łatwiej przyswajają sobie obserwując zjawiska w warunkach produkcyjnych. Przykładowo: pełne i pogłębione zrozumienie kinematyki i dynamiki ruchu obrotowego oraz rodzajów przekładni zdobędą oni wówczas, gdy zaznajomią się bezpośrednio z działaniem obrabiarek mechanicznych. Tak samo przedstawia się kwestia cieplnego działania prądu. Dopóki uczniowie nie ujrzą elektrycznych pieców hutniczych, aparatury elektrycznej, procesu spawania, wytapiania metalu, dopóty znajomość praw rządzących tymi zjawiskami i ich praktycznych zastosowań będzie niewystarczająca. Wycieczki do przedsiębiorstw produkcyjnych, muzeów techniki, na targi i wystawy postępu techniki odgrywają szczególną rolę w pracy szkół zawodowych; są niezbędną formą organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, ułatwiają młodzieży identyfikację zawodową. Dla nauczycieli zawodu wycieczki okazują się niezbędne w początkowym okresie nauczania, służąc zapoznawaniu uczniów z zakresem pracy, ze strukturą organizacyjną i techniką bezpieczeństwa pracy; pomagają w rozwijaniu zainteresowania uczniów zawodem, w rozszerzaniu ich horyzontu myślowego.