Oto przykładowy rozkład dnia obozu wędrownego:

 • 6.30 — 6.40 Pobudka 6.40 — 6.50 Gimnastyka
 • 7.20 Toaleta poranna, sprzątanie schroniska 7.20 — 7.50 Śniadanie, sprzątanie po śniadaniu
 • 8.00 Przekazanie pomieszczeń sypialnych kierownikowi schroniska wraz z podziękowaniem za nocleg
 • 8.00 — 13.00 Na trasie (wędrówka, zwiedzanie, zajęcia wynikające z ogólnych i szczegółowych celów obozu)
 • 14.20 Obiad 14.20 — 15.30 Czas wolny
 • 18.30 Na trasie (wędrówka, praca użyteczna społecznie)
 • 19.15 Toaleta wieczorna
 • 19.15 — 19.45 Kolacja, sprzątanie po kolacji
 • 21.30 Ognisko, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • 21.45 Podsumowanie dnia i omówienie programu na
 • dzień następny
 • 22.00 Przygotowanie do snu
 • 6.30 Cisza nocna