Czy dzieci mieszkające na wsiach powinny jeździć na obozy?

Przy doborze kandydatów na obóz nie powinno się zapominać, że rodzice rolnicy niechętnie posyłają swoje dzieci na obozy wędrowne uważając, że ich dzieci mieszkając na wsi nie muszą wyjeżdżać na wypoczynek wakacyjny. Podstawowym powodem takiego stanowiska jest nasilenie prac polowych, które przypada w okresie wakacji letnich. Każda para rąk ludzkich bardzo się wtedy liczy. W tych warunkach szkoły wspólnie z ZHP, PTTK, PKPS, ZMW, TPD muszą kłaść duży nacisk na uświadomienie rolnikom, jak bardzo istotny dla rozwoju fizycznego i umysłowego ich dzieci jest prawidłowo zorganizowany wypoczynek wakacyjny. Obozy wędrowne organizowane przez ogniwa ZHP i SKKT są z reguły kontynuacją całorocznej pracy. Nieporozumieniem byłoby więc, gdyby w obozach tych nie uczestniczyła młodzież najbardziej wyróżniająca się w działalności drużyn harcerskich i SKKT. Ostateczne składy osobowe powinny ukształtować się przynajmniej na dwa miesiące przed terminem wyruszenia na wędrówki. Dokonuje się tego metodą „doboru przez działanie”. Doskonałą okazję ku temu stwarzają przygotowania. Stopień zaangażowania kandydatów w wykonywaniu tych prac staje się ostatecznym kryterium kwalifikacyjnym na wędrówki wakacyjne.