Formy aktywności podejmowane w czasie świątecznym i wakacyjnym

Odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące aktywności ruchowej punków w czasie świąt potwierdzają stereotypy zachowań polskiego społeczeństwa. Dotyczy to rodzinnego spędzania czasu świątecznego przy suto zastawionym stole. Okazuje się, że nawet młodzi buntownicy nie mogą przełamać tych schematów. Aż 23 (76,6%) punków spośród 30 badanych nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej w czasie świąt. Wakacje to okres długoterminowego czasu wolnego. Powszechnie wiadomo, że latem największą ilością czasu wolnego dysponują uczniowie i studenci, a to oni głównie należą do grup subkulturowych. Analizując wyniki, zauważamy, że 100% badanych punków podejmuje różne formy aktywności w czasie wakacji. Największą popularnością wśród nich w okresie wakacyjnym cieszy się pływanie (40% badanych wyraziło taką opinię). Równie popularną formą aktywności wśród wolnościowców są imprezy i koncerty, na których bawi się 40% respondentów z tej grupy. Omawiana grupa punków wakacyjny czas wolny poświęca podtrzymywaniu tradycji festiwalowej. Masowo deklarują udział w takich imprezach jak legendarny festiwal tego ruchu „Jarocin”. Przez wiele lat „Jarocin” uznawany był za największy festiwal punkowy. Podczas wakacji wol- nościowcy cenią sobie tramping (wymieniło go 9 osób – 30% badanych). Ta forma wydaje się w pewien sposób charakterystyczna dla punków. Jako anarchiści szukający alternatyw często wybierają właśnie takie rozwiązania.