Formy aktywności podejmowane w czasie wolnym w dni powszednie

W czasie wolnym w dni powszednie aktywnie odpoczywa 20 punków, co stanowi 66,6% badanych. Żadnej aktywności nie podejmuje 10 wolnościowców (33,3%). 11 punków (36,6%) uznało spacery za najczęściej podejmowaną aktywność w czasie wolnym „krótkim”. 8 reprezentantów tej kontrkultury (26,6%) wymieniło jazdę na rowerze, a 3 jej przedstawicieli (10%) wskazało na piłkę nożną.
Dłuższy czas wolny (np. weekendy) skłania punków do podejmowania różnych form sportu dla wszystkich. W badanej grupie największą jednak popularnością cieszą się „imprezy”. Aby rozszyfrować dość ogólne pojęcie „imprezy”, należy zdawać sobie sprawę ze szczególnego charakteru tej zabawy podejmowanej przez respondentów. W wielkomiejskim środowisku, jakim bez wątpienia jest Warszawa, podczas weekendów młodzież najczęściej uprawia swoiście pojmowany dubbing. To anglojęzyczne pojęcie przyszło do nas z Zachodu razem z modą na całonocne lub nierzadko kilkudniowe zabawy, które polegają na przenoszeniu się z jednego klubu do drugiego w poszukiwaniu najlepszej zabawy, najlepszej muzyki, ulubionych didżejów bądź wykonawców i ciągle nowych wrażeń. Czasami grupy bawiących się potrafią w ciągu jednej nocy odwiedzić kilka do kilkunastu lokali (publicznych i prywatnych), w których odbywają się prywatki bądź zwykłe libacje alkoholowe.