Odznaki regionalne o charakterze krajoznawczym i turystycznym

Liczba ich stale rośnie.. Mają one na celu popularyzację określonych okolic lub miast. Informacji o sposobach ich zdobywania udzielają zarządy wojewódzkie PTTK lub oddziały PTTK. Specjalny rodzaj stanowią odznaki funkcyjne związane z określonymi uprawnieniami i obowiązkami. Należą do nich m.in. odznaki: Młodzieżowego Strażnika Ochrony Przyrody, członka Młodzieżowej Służby Kultury Szlaku. Łatwo zauważyć, że mamy do czynienia z trzema rodzajami odznak. Tworzą je odznaki: krajoznawcze o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, turystyki kwalifikowanej i o specjalnym charakterze. Odznaki te nadawane są w zależności od stopnia przez odpowiednie komisje zarządów wojewódzkich lub Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Regulaminy odznak, książeczek wycieczek pieszych (na OTP) książeczek GOT i książeczek-kronik (w przypadku zdobywania Odznaki Krajoznawczej) można otrzymać w placówkach Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.