Podstawowe i najłatwiejsze do zdobycia odznaki

W 2014r. obchodziła 79 lecie ustanowienia. GOT można zdobywać na szlakach znakowanych, według ustalonych zasad podanych w spisie wycieczek GOT, w okresie od 15 III do 15 XII. Podstawowe wymagania zostaną przytoczone w następnym artykule. Nie można zdobywać punktów do GOT popularnej, małej brązowej i małej srebrnej na obszarze Tatr. Posiadacz GOT dużej w stopniu złotym może ubiegać się o odznakę „Za wytrwałość”. Zdobywa się ją za 7-krotne spełnienie wymogów dowolnego stopnia małej lub dużej GOT. Wraz ze zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej OTP i GOT, można ubiegać się o odznaki krajoznawcze PTTK. Zostały one ustanowione w 1975 r. Zdobywa się je na wycieczkach, wędrówkach wakacyjnych, zwiedzając obiekty krajoznawcze. Rodzaj obiektów określa regulamin. Uczestnicy wycieczek i obozów wędrownych dobierają obiekty w taki sposób, aby zgromadzić na odznakę brązową, srebrną i złotą odpowiednio: 25, 60 i 100 punktów. Poszczególne stopnie zdobywa się kolejno: odznakę brązową w ciągu 2 lat, a srebrną i złotą w okresie nie dłuższym niż 5 lat.