Cel, metoda i materiał badawczy

Celem podjętych działań badawczych było przedstawienie cech charakterystycznych rekreacji ruchowej realizowanej jako element codziennego stylu życia mieszkańców miasta Brzeg. Dla realizacji założonego celu badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, posługując się kwestionariuszem ankiety wypełnianym przez mieszkańców tego miasta. Kwestionariusz ankiety ukierunkowano na rekreację ruchową realizowaną w ramach tygodnia pracy, tzn. bez świąt i niedziel. Sformułowane pytania badawcze dotyczyły następujących zagadnień: terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie miasta Brzeg, ilości czasu wolnego, którym dysponują mieszkańcy miasta, najbardziej popularnych wśród mieszkańców miasta Brzeg form rekreacji ruchowej,
terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych najczęściej wykorzystywanych do rekreacji ruchowej, opinii na temat ilości dostępnych na terenie miasta form rekreacji ruchowej oraz obiektów i terenów rekreacyjnych, czynników w największym stopniu ograniczających uczestnictwo mieszkańców miasta w rekreacji ruchowej. Badania zostały przeprowadzone w czerwcu 2004 roku w trzech najczęściej uczęszczanych miejscach miasta Brzeg: na rynku oraz w pobliżu dwóch największych kościołów w mieście. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 200 ankiet.