Konkurs kombinowany jest formą najtrudniejszą

Może obejmować zarówno wiedzę, umiejętności, jak i twórczość. Stwarza szansę stawiania zadań, które apelują do pomysłowości i twórczości młodzieży. Wymaga od SKKT zżycia się, zwartości i dobrej organizacji. Przyjmując jako kryterium podziału czas odpowiedzi na pytania, wyróżniamy konkursy błyskawiczne (zorganizowane „na poczekaniu”) i długotrwałe (wymagające dłuższego czasu na wyszukanie odpowiednich materiałów i ich opracowanie). Pierwsze z nich to popularne zgaduj-zgadule. Polegają one na udzieleniu odpowiedzi (zwykle ustnej) w stosunkowo krótkim czasie (30—45 sekund). Organizuje się je na, wieczornicach, wycieczkach, przy ognisku. Tematem pytań są najczęściej wiadomości dotyczące własnego środowiska, województwa, kraju. Do najmniej skomplikowanych należy zadawanie krótkich pytań od stosunkowo łatwych do trudniejszych.
Do atrakcyjnych form konkursów zalicza się licytacje wiedzy. Uczestniczą w nich najczęściej trzy osoby, z których każda podaje po kolei informacje na dany temat. Konkurs trwa do momentu, w którym uczestnicy nie potrafią podać nowych informacji. Osoba, która udzieliła ich najwięcej, czyli przelicytowała przeciwników, otrzymuje najwięcej punktów i wygrywa. Tematem konkursu mogą stać się takie szczegółowe kwestie, jak: wielkopolskie góry, ogromne głazy i wiekowe drzewa, wydarzenia powstania wielkopolskiego, pałace i zamki w Wielkopolsce, legendy i podania, Wielkopolski Park Narodowy. Zbliżona forma to udzielanie informacji na temat wyznaczonej trasy wycieczkowej, np. „Jedziesz z Poznania do Bydgoszczy przez Gniezno, Trzemeszno, Strzelno, Mogilno, Inowrocław. Jakie charakterystyczne obiekty zobaczysz w każdej z tych miejscowości? Dodatkowe pytanie z punktacją premiową: Co jeszcze ciekawego zobaczysz w innym dowolnym punkcie tej trasy?” Uczestnicy konkursu odpowiadają kolejno, losując różne odcinki trasy.