Nizinne i górskie obozy wędrowne

Największą wartość dla wszechstronnego rozwoju osobowości młodzieży mają nizinne i górskie obozy wędrowne. Są one ze względu na niewielkie koszta dostępne dla wszystkich. Pozwalają dotrzeć do wszystkich obiektów godnych poznania, poznać dokładnie tereny wędrówek. Młodzież, która interesuje się określonymi dziedzinami wiedzy, ma naukowe pasje, może je rozwijać w czasie obozów specjalistycznych, zwanych też tematycznymi lub naukowo-badawczymi. Mówimy o nich wówczas, jeżeli cele wakacyjnych wędrówek wynikają z określonych ściśle zainteresowań uczestników i kadry; celom tym są podporządkowane programy obozów, stanowiące kontynuację całorocznej działalności zespołów młodzieżowych i opracowane zostały przy ścisłej współpracy kadry i wszystkich uczestników; trasy obozów wynikają z ich celów i programów; rekrutacja uczestników jest uzależniona od tematyki obozów; obozy dysponują odpowiednim wyposażeniem; w przygotowaniach do wędrówek wakacyjnych uczestniczą specjaliści; obozy wędrowne mają doprowadzić do zaplanowanych i wymiernych efektów.