Wnioski

Wykreowanie atrakcji turystycznej na poziomie regionalnym z pewnością wymaga zaangażowania wielu osób w zakresie projektowania i realizacji planów rozwoju całego regionu w ujęciu długookresowych planów gospodarczych. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozwój infrastruktury turystycznej i transportowej, zagospodarowanie wolnych zasobów pracy, wykorzystywanie możliwości gospodarki turystycznej w restrukturyzacji takich sektorów jak rolnictwo, gospodarka wodna czy zdrowie, poparte celami zawartymi  w polityce rozwoju turystyki i rekreacji, z pewnością przyczynią się do powstania adekwatnej do współczesnych potrzeb turysty oferty wypoczynku. Badania, które zostały przeprowadzone w roku 2004, pozwoliły na zebranie następujących spostrzeżeń, które stanowić mogą materiał do wykorzystania przez władze powiatu kozienickiego. Powiat kozienicki ze swoimi walorami turystycznymi i infrastrukturą turystyczną dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku weekendowego za sprawą swojego usytuowania i dostępności komunikacyjnej. Walory środowiska naturalnego w postaci Puszczy Kozienickiej wraz z Ko- zienickim Parkiem Krajobrazowym oraz rzek i zbiorników wodnych stanowią najistotniejszy czynnik determinujący przyjazd turystów do powiatu kozienickiego.