Regulacja ciężaru ciała jako motyw uczestnictwa

Ciekawie kształtują się wyniki porównań w deklarowaniu motywu wśród analizowanych grup wyodrębnionych ze względu na płeć. Największe różnice występują tu w grupie najmłodszej: K – 37%, M – 10%, nieco mniejsze w grupie średniej: K – 28%, M – 16% oraz w grupie III: K – 26%, M – 15%. Motyw regulacji masy ciała występuje zdecydowanie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Najczęściej deklaruje go grupa młodych kobiet z miast (dużych i do 100 tys. mieszkańców). Nie jest nim zainteresowana grupa młodych mężczyzn oraz mężczyźni z grupy III. Na szóstym miejscu wśród wymienianych powodów realizacji rekreacyjnej aktywności ruchowej występuje motyw ludyczny – 11%. Zdecydowanie rzadziej niż w dotychczas analizowanych przypadkach, ale jeszcze w granicach 10%, występuje motyw przyjemnościowy, przeżycia pozytywnych emocji, czy nawet przygody. Najczęściej wymieniają go mieszkańcy wsi – 18%, nieco rzadziej miast – 10% i miast do 100 tys. – 9%. Zauważa się równomierny rozkład tego motywu wśród kobiet – 11% i mężczyzn – 14%. Nie ma zróżnicowań frakcji wśród kobiet, ani wiekowych, ani aglomeracyjnych. Najbardziej popularny jest on wśród młodych badanych pań – 24%, następnie 25-44-latek – 9% i 45-60-latek – 5%.