Ekspozycja wymaga ustawicznej troski

Trzeba ją zatem powierzyć stałemu lub zmieniającemu się co kwartał zespołowi młodzieży, który projektuje i przygotowuje odpowiednie materiały w porozumieniu z opiekunem SKKT. Jeżeli SKKT redaguje stałą gazetkę, wówczas umieszcza się ją na pierwszej, głównej planszy. W przeciwnym przypadku eksponuje się na niej opisy ilustracje dotyczące walorów krajoznawczych regionu, opisy tras wycieczek i obozów. Ponadto wywiesza się komunikaty, informacje o pracy i rezultatach działalności SKKT. Wskazane jest umieszczanie eksponatów, które wiążą się z opisami krajoznawczymi zamieszczonymi na tablicy, jak: przewodniki, foldery i mapy krajoznawczo-turystyczne, próbki wyrobów otrzymane w zwiedzanych zakładach. Ta sama uwaga odnosi się do prezentacji fragmentów zbiorów w postaci: okazów geologicznych, przedmiotów sztuki ludowej, numizmatów, biletów (na różne środki lokomocji, kart wstępu do muzeów), autografów wraz ze zwięzłymi notami biograficznymi autorów literatury krajoznawczo-turystycznej, stempli i pieczęci schronisk (z rajdów, zlotów i złazów), ekslibrisów, serwetek, chust i toreb turystycznych z widokami krajobrazów oraz obiektów, a nawet map okolic i kraju, kopert i papieru listowego z widokami miast, obiektów, herbów. Ekspozycja krajoznawcza spotka się z zainteresowaniem młodzieży, gdy znaleźć w niej będzie można zawsze coś nowego i ciekawego, a zarazem praktycznego.