Ekspozycja krajoznawcza

Jest to stałe miejsce, w którym SKKT umieszcza informacje o swej działalności. Materiały zamieszczone w ekspozycji krajoznawczej, zwanej często po prostu tablicą lub gablotą SKKT, powinny służyć całej społeczności uczniowskiej szkoły, informować o przedsięwzięciach SKKT, walorach krajoznawczych regionu, zachęcać do udziału w rajdach, zlotach, złazach i wycieczkach, przedstawiać wzorce ich organizacji. W celu zorganizowania ekspozycji należy porozumieć się z dyrekcją szkoły i uzyskać na ten cel miejsce łatwo dostępne i dobrze widoczne. Jej wyposażenie to duża tablica lub dwie mniejsze albo gablota. Zależy to od pomysłu członków SKKT i możliwości technicznych. Praktyczne jest takie rozwiązanie, w którym tablica główna, dodatkowa i gablota mają wymiary odpowiednio 120 cm X 80 cm, 60 cm X 80 cm i 60 cm X 60 cm (głęb. 15 cm — 20 cm). Wskazane są listwy szer. ok. 6 cm lub rurki o średnicy 3 cm. Najlepiej jest, gdy tablice są wykonane z grubej sklejki lub z płyt pilśniowych, a gablota oszklona i zamykana na klucz. Całość należy przymocować na listwach lub rurach i zawiesić na ścianie. Ekspozycję trzeba dobrze oświetlić. Niezależnie od oświetlenia dziennego instalujemy świetlówki lub innego rodzaju źródło światła.