Niezły młyn czeszów

Bielskiego, bydgoskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, szczecińskiego, warszawskiego działają Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Turystyczne (odpowiednio): „Beskidy”, „Brda”, „Łysogóry”, „Wawel-Tourist”, „Przemysław”, „Pomerania”, „Syrena”. W uzyskaniu autobusu mogą nam przyjść z pomocą komitety rodzicielskie, szczególnie zakłady opiekuńcze, które z reguły posiadają autokary (z praktyki znamy wiele szkół, które z takiej pomocy korzystały). Obniża to koszty wycieczek. Podróżowanie pociągami jest tańsze niż autobusami dzięki 50% zniżce: W drodze dojazdowej podajemy w ciekawej formie zwięzłe informacje o mijanym terenie. Przez szyby autokaru lub pociągu można pokazać nowe drogi i osiedla mieszkaniowe, kominy fabryczne, sieć linii wysokiego napięcia; wyjaśnić dobitnie, na czym polega proces industrializacji i urbanizacji kraju. Do podstawowych obowiązków organizatorów wycieczek kilkudniowych należy zapewnienie dzieciom i młodzieży godziwych warunków snu. Ułatwia je sieć szkolnych schronisk młodzieżowych. Adresy ich publikowane są corocznie w informatorach PTSM. Rezerwacji schronisk dokonuje się w oddziałach wojewódzkich PTSM. Członkowie PTSM korzystają z 25% zniżki w opłatach za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Natomiast członkowie SKKT PTTK korzystają z takiej samej zniżki w obiektach PTTK. Opiekunowie SKKT PTTK i młodzieżowi organizatorzy turystyki PTTK uzyskują 50% zniżkę za noclegi.