Odwiedzanie miejsc ważnych dla historii

W czasie wędrówek nie powinno zabraknąć okazji do uczczenia czynów ofiarnych i bohaterskich naszego społeczeństwa i tych, co walczyli „o wolność naszą i waszą”. Może to być złożenie kwiatów na kurhanie, grobie, bezimiennej mogile partyzanta, cmentarzach żołnierskich rozsianych po wszystkich zakątkach kraju. Istotnym elementem obrzędów są wpisy do kronik obozowych. Traktujemy je jako składnik tradycji dlatego, że upamiętniają ważniejsze wydarzenia obozowe. Pieczę nad kronikami sprawują kronikarze, „wpisów” mogą dokonywać wszyscy uczestnicy. Jest to traktowane jako wyróżnienie. Wpisują się więc lub składają tylko swoje podpisy goście obozów, zdobywcy dyplomów i odznak „Wzorowego uczestnika wczasów młodzieżowych”, laureaci konkursów: „Gęsiego pióra”, „Porozmawiaj sfotografuj narysuj”, wieczorów gawęd, humoresek, piosenek i legend.